Artek

Dotacje na innowacje

ue logo
parp.gov.pl miir.gov.pl funduszeeuropejskie.gov.pl parp.gov.pl

Poddziałanie 3.2.2 - 'Kredyt na Innowacje Technologiczne'

Działanie 3.2.2 - 'Kredyt na Innowacje Technologiczne, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój'

Działanie 3.3 - 'Instalacja automatycznej linii do produkcji serwetek gastronomicznych z innowacyjnym systemem wycinania kształtu'

Działanie 8.2 - 'Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B'

Działanie 8.2 - 'Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa artek w celu integracji z partnerami biznesowymi' [dok.1]

Działanie 8.2 - 'Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa artek w celu integracji z partnerami biznesowymi' [dok.2]

Działanie 8.2 - 'Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa artek w celu integracji z partnerami biznesowymi' [dok.3]

Informacja o projekcie: "Firma artek realizuje projekt pn. Modernizacja i rozbudowa systemu inforamtycznego przedsiębiorstwa artek w celu integracji z partnerami biznesowymi współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2014 roku, zakończenie zaplanowano na grudzień 2015 r. Polega on na opracowaniu i wdrożeniu systemu B2B usprawniającego współpracę pomiędzy Firmą artek, a partnerami biznesowymi. Utworzony system będzie umożliwiał elektroniczną wymianę informacji pomiędzy kontrahentami, w tym zarówno odbiorcami jaki i dostawcami oraz umożliwiał świadczenie usług w trybie SaaS pozostałym kontrahentom. Dodatkowo zostanie zakupiony niezbędny sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem - serwery oraz komputery."